Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

450,000 

Khi doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng dự án sẽ đặt ra không ít các khó khăn, vướng mắc. Do đó, nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, Hopdongmau cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án