Hợp đồng thiết kế và thi công theo hạng mục

1,000,000 

Tiếp tục với chuỗi hợp đồng thiết kế và thi công trước đó, Hopdongmau giới thiệu quý khách hàng mẫu hợp đồng thiết kế và thi công theo hạng mục đã được CNC biên soạn, ký kết với khách hàng của chúng tôi.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thiết kế và thi công theo hạng mục

1,000,000