Hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ

Xã hội phát triển, mức sống thay đổi chính vì vậy mà nhu cầu người tiêu dùng cũng ngày càng tăng cao. Khách hàng luôn mong muốn được trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ mới mẻ, không ngừng cải thiện so với sản phẩm, dịch vụ họ đã và đang sử dụng. Do vậy, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ngày càng phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được các điều khoản trong hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ là gì, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Định nghĩa

Cung ứng sản phẩm là một hoạt động thương mại với mục đích sinh lời. Cung ứng sản phẩm thực chất là việc mua bán hàng hóa. Trong đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sỡ hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sỡ hữu hàng hóa theo giá thỏa thuận.

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại. Theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận (khoản 9 Điều 3 Luật thương mại 2005).

Do vậy, hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ là hợp đồng thương mại, đây là văn bản thỏa thuận giữa các bên về việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Theo đó một bên gọi là bên cung ứng thực hiện cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo như hợp đồng và nhu cầu của bên mua.

Chủ thể của hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ gồm: bên cung ứng hàng hóa dịch vụ và bên sử dụng hàng hóa, dịch vụ (khách hàng). Hai bên trong hợp đồng có thể là cá nhân, tổ chức.

Hình thức của hàng hóa

Hình thức của hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói hoặc lập bằng hành vi. Đối với các loại hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ bắt buộc phải lập thành văn bản thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

 • Chủ thể giao kết hợp đồng phải có năng lực pháp luật, hành vi dân sự phù hợp với giao dịch được xác lập.

 • Các bên giao kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện.

 • Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội.

 • Hình thức của hợp đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung của hợp đồng

Nội dung của hợp đồng là quyền và nghĩa vụ của các bên, các điều khoản do các bên tự thỏa thuận với nhau và không trái với quy định của pháp luật điều này tạo thuận lợi để các bên thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình và giảm thiểu các tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, ta có thể thấy rằng hợp đồng cung ứng hàng hóa và dịch vụ thường có các điều sau: điều khoản về đối tượng, mục đích; điều khoản về thanh toán, điều khoản về giao nhận, địa điểm, phương thức giao nhận, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, luật áp dụng và cơ quan xử lí tranh chấp, các cam kết chung,…

Mục đích của hợp đồng

Hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ, đồng thời bên cung ứng cũng thực hiện được mục đích của mình là bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, một bên sẽ nhận được hàng hóa và dịch vụ, một bên sẽ nhận được tiền từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Quyền và nghĩa vụ bên cung ứng dịch vụ

 • Bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ có quyền yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và giá cả của hàng hóa, dịch vụ.

 • Phải thực hiện đúng với những gì đã giao kết trong hợp đồng

 • Có quyền yêu cầu bên mua hàng hóa, dịch vụ trả tiền.

 • Giao đúng hàng hóa, dịch vụ đã cam kết và thực hiện đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận đã cam kết,

 • Có nghĩa vụ bảo quản và giao cho bên mua đúng hàng hóa, dịch vụ đã cam kết.

Quyền và nghĩa vụ của bên mua, bên sử dụng dịch vụ

 • Có quyền yêu cầu bên cung ứng thực hiện công việc đúng theo chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thỏa thuận khác.

 • Nếu bên cung ứng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên mua, bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 • Có nghĩa vụ nhận, thanh toán đúng hạn và đúng số tiền theo như trong hợp đồng

 • Có nghĩa vụ thực hiện đúng các nghĩa vụ đã giao kết

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *