Hợp đồng mua cổ phần

200,000 

Công ty cổ phần có thể trực tiếp hoặc gián tiếp bán cổ phần của mình cho người mua. Mua trực tiếp từ công ty là việc người mua mua cổ phần từ các đợt công ty chào bán cổ phần. Khi tiến hành mua cổ phẩn, cần phải có bản hợp đồng đăng ký mua cổ phần để làm rõ những quyền và nghĩa vụ của các bên.

Danh mục: Từ khóa:
Hợp đồng mẫu
Hợp đồng mua cổ phần