Hợp đồng cấp bảo lãnh vay vốn nước ngoài

350,000 

Trong một số trường hợp khi kinh doanh sản xuất, một số doanh nghiệp lựa chọn hình thức vay vốn nước ngoài. Tuy nhiên việc vay một số tiền lớn chưa bao giờ dễ dàng; nên việc phải có các biện pháp bảo đảm kèm theo như là một việc cần thiết và đôi khi là bắt buộc. Xuất phát từ nhu cầu này, Hopdongmau giới thiệu tới quý khách hàng mẫu hợp đồng cấp bảo lãnh vay vốn nước ngoài đã được CNC biên soạn hiệu chỉnh.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng cấp bảo lãnh vay vốn nước ngoài

350,000