Hợp đồng tặng cho cổ phần

Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác. Cá nhân, tổ chức được tặng cho cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty. Việc tặng cho cổ phần sẽ được thể hiện bằng Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương. Như vậy, Hợp đồng tặng cho cổ phần là một loại hợp đồng tặng cho tài sản được soạn thảo và ký kết nhằm đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng và minh bạch cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho.

Hợp đồng tặng cho cổ phần là gì?

Từ định nghĩa của hợp đồng tặng cho tài sản tại Điều 457 Bộ luật dân sự 2015, có thể hiểu Hợp đồng tặng cho cổ phần là văn bản ghi nhận lại ý chí muốn tặng cho cổ phần cũng như điều kiện mà bên tặng cho đặt ra cho bên nhận tặng cho (nếu có).

Nội dung của hợp đồng

  • Đối tượng của hợp đồng;

  • Việc giao và đăng ký quyền sở hữu số cổ phần;

  • Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí;

  • Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng;

  • Cam đoan của các bên;

  • Bảo mật thông tin;

  • Điều khoản chung;

Chủ thể và đối tượng của Hợp đồng tặng cho cổ phần

Chủ thể của hợp đồng tặng cho cổ phần là cá nhân, hoặc tổ chức hiện đang nắm giữ số cổ phần muốn tặng cho tại một công ty/doanh nghiệp bất kỳ; và bên nhận tặng cho số cổ phần đó.

Đối tượng của hợp đồng tặng cho cổ phần là số cổ phần mà bên tặng cho sở hữu muốn tặng cho bên nhận tặng cho.

Trách nhiệm nộp thuế

Quy định về thu nhập cá nhân chịu thuế bao gồm thu nhập từ quà tặng, cụ thể là: Nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: Cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp.

Như vậy, tặng cho cổ phần nằm trong tặng cho chứng khoán do đó vẫn thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *