Khi Ký Kết Hợp Đồng Nguyên Tắc Cần Lưu Ý Những Gì?

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, các Hợp đồng cho các giao dịch sẽ mang tính chất ổn định, thường xuyên và dài hạn thường bị lặp lại các thủ tục, đồng thời cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian cũng như công sức của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, để nâng cao hiệu quả của các hoạt động doanh nghiệp cũng như giảm thiểu các thủ tục và tiết kiệm thời gian thì các doanh nghiệp cần phải thiết lập các nguyên tắc cơ bản nhất định, cụ thể cho các hoạt động kinh doanh. Do vậy, Hợp đồng nguyên tắc chính là công cụ giúp đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu nêu trên.

Theo đó, Hợp đồng nguyên tắc ngày nay đã dần trở thành một khái niệm quen thuộc trong hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành vẫn chưa quy định cụ thể và rõ ràng về nguyên tắc hợp đồng nên không có cơ chế nào để chi phối việc thành lập và ký kết hợp đồng này. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả và giảm thiểu rủi ro thì các doanh nghiệp cần chú ý đến một số vấn đề sau:

1.      Cần đảm bảo chính xác tính thực thi trong Hợp đồng nguyên tắc

Mục đích chính của việc thiết lập Hợp đồng chính là tính hiệu quả và thực thi giữa những bên tham gia. Do đó, giống như các Hợp đồng khác, trước khi ký Hợp đồng chính, các doanh nghiệp phải chú ý đến khả năng thực hiện nội dung mà mình đã thỏa thuận ban đầu. Cụ thể, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo những khía cạnh gồm:

Thứ nhất, các hợp đồng nguyên tắc thực chất là hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại thông thường, tuân theo pháp luật dân sự cũng như pháp luật thương mại.

Loại Hợp đồng này mang bản chất như một hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại thông thường nên nội dung của loại hợp đồng này trước hết phải đảm bảo các yếu tố cơ bản của hợp đồng như: thông tin của các bên ký kết, đối tượng của hợp đồng, trách nhiệm của các bên, các cam kết chung,….

Đồng thời, do tính nguyên tắc và bản chất của định hướng, một số yếu tố của hợp đồng chính thường không cụ thể cũng không chi tiết liên quan đến các hợp đồng kinh tế khác. Tuy nhiên, nguyên tắc định giá, phương thức thanh toán, vận chuyển, thời gian thực hiện,… vẫn phải được quy định, tránh các nguyên tắc hợp đồng đã ký mà không đạt được thỏa thuận chi tiết trong các giao dịch tiếp theo về hợp đồng, lịch trình hoặc đơn đặt hàng cụ thể.

Thứ hai, đối tượng của giao dịch được đề cập trong hợp đồng nguyên tắc hiện nay sẽ được điều chỉnh bởi các thỏa thuận trong hợp đồng.

Mặc dù theo nguyên tắc, mệnh đề nhưng đối tượng cũng cần bao gồm phạm vi của công việc dịch vụ hoặc hàng hóa/đặc điểm của hàng hóa tham gia vào quá trình giao dịch. Việc không nêu nguyên tắc xác định đối tượng giao dịch có thể dẫn đến một hợp đồng không phát sinh hiệu lực ở những giao dịch khác sau này hoặc không có cơ sở để giải quyết tất cả các vấn đề gặp phải.

Thứ ba, giá trị hợp đồng nguyên tắc hiện tại có thể được ấn định bằng nhiều các phương thức riêng biệt.

Trong trường hợp không có giá trị cụ thể, nguyên tắc xác định giá đối với loại hợp đồng này là cần thiết, chẳng hạn như một thỏa thuận về giá trị của hợp đồng sẽ được thỏa thuận trong mỗi phụ lục, hợp đồng hoặc đơn đặt hàng,…

Thứ tư, thỏa thuận của hợp đồng nguyên tắc được áp dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh từ các hoạt động cụ thể.

Trong loại hợp đồng này, khi có vấn đề phát sinh liên quan đến bất cứ hoạt động nào của doanh nghiệp thì các thỏa thuận trong hợp đồng luôn được áp dụng để giải quyết. Do đó, hiệu lực của hợp đồng này sẽ có tác động đáng kể đến các giao dịch cụ thể. Các giao dịch cụ thể được coi là hợp đồng phụ và là một phần của hợp đồng đồng chính. Theo quy định của pháp luật, việc chấm dứt hợp đồng chính sẽ chấm dứt hợp đồng phụ trừ trường hợp là hợp đồng phụ được các bên thỏa thuận để thay thế cho hợp đồng chính.

Từ đó, nếu hợp đồng chính bị vô hiệu, các giao dịch cụ thể cũng sẽ tự động chấm dứt nếu các bên không đồng ý tiếp tục thực hiện giao dịch. Để hạn chế thiệt hại đáng tiếc cho các giao dịch cụ thể được thực hiện khi chấm dứt hợp đồng chính, cần phải quy định kế hoạch xử lý hợp đồng trong trường hợp này một cách rõ ràng và chi tiết nhất.

2.       Nội dung trong hợp đồng nguyên tắc phải như thế nào mới đảm bảo được tính nguyên tắc

Nguyên tắc cần được tôn trọng khi xây dựng loại hợp đồng này, nội dung của hợp đồng này phải dựa trên đối tượng của hợp đồng, đó là thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc để thực hiện các giao dịch cụ thể có tính chất tượng tự để giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Với tâm lý sợ hãi nếu các điều khoản cụ thể không được áp dụng, điều này sẽ dẫn đến một nội dung trong hợp đồng được chi tiết hóa, mức độ tương tự của các giao dịch hiện tại sẽ bị thu nhỏ. Sau đó, hợp đồng nguyên tắc sẽ trở thành hợp đồng kinh tế bình thường, chỉ có thể áp dụng cho một hoặc nhiều giao dịch, mục đích khi xây dựng hợp đồng này sẽ không thể đạt được cũng như không thể mang lại hiệu quả cho những bên có liên quan trong hợp đồng.

3.     Đẩy mạnh hiệu quả của tính nguyên tắc

Đối với một hợp đồng kinh tế bình thường, các bên phải thống nhất nhiều loại thỏa thuận và thủ tục khác nhau, từ đặt hàng đến giao hàng, thông qua kiểm kê sản phẩm, giao dịch dịch vụ, giao kết quả, chấp nhận thanh toán hợp đồng và giai đoạn thanh lý. Tuy nhiên, khi xác định chính xác được nhu cầu cần xác lập các mối quan hệ lâu dài, các trình tự và thủ tục này cần được rút ngắn để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc cho các bên.

Do đó, khi xây dựng hợp đồng chính, các doanh nghiệp phải đảm bảo rằng các quy trình và thủ tục thống nhất để thực hiện hợp đồng được đưa ra, bao gồm các hình thức liên quan tạo điều kiện cho việc thực hiện hợp đồng nguyên tắc thông qua các hợp đồng cụ thể, đơn đặt hàng hay phụ lục hợp đồng đã ghi rõ. Ở giai đoạn này, các bên có thể chủ động áp dụng thứ tự, thủ tục và các hình thức đã thỏa thuận trong thỏa thuận chính để thực hiện và tiến hành các giao dịch cụ thể.

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *