The Pink Book is the form of contract used by MDBs for construction projects (building and engineering works designed by the employer) for which MDBs are providing finance first published the contract in May 2005 and then published revised editions in March 2006 and June 2010.

General Information:

Language: English

Total pages: 106

Format: pdf.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.