Hợp đồng FIDIC Short Form hay còn gọi là Hợp đồng FIDIC Green Book 1999.

Là phiên bản rút gọn của Hợp đồng FIDIC Red Book 1999, Hợp đồng FIDIC Short Form được FIDIC khuyến cáo sử dụng cho các trường hợp như:

Các hợp đồng xây dựng có giá trị nhỏ (dưới 500.000USD).

Các hợp đồng xây dựng có tính chất công việc lặp đi lặp lại, hoặc đơn giản, không phức tạp.

Các hợp đồng xây dựng có thời gian thi công ngắn (dưới 6 tháng) và không có yêu cầu phải sử dụng thầu phụ đặc biệt.

Tại Việt Nam, Hợp đồng FIDIC Short Form thường được sử dụng cho các công tác như Cảnh quan, Cây xanh, Hợp đồng cho công tác Thi công trần, thạch cao, hoặc một vài hạng mục nội thất khác.

Tuy nhiên, trên thực tế cũng có trường hợp Hợp đồng FIDIC Green Book 1999 được sử dụng để triển khai Các Villa/Biệt thự có cùng kích thước, kết cấu, và kỹ thuật thi công.

Các nội dung của Hợp đồng FIDIC Green Book 1999 bao gồm:

Các Điều kiện chung

 

1. Các Quy định chung

1.1. Định nghĩa

1.2. Diễn giải

1.3. Thứ tự ưu tiên của Tài liệu

1.4. Luật áp dụng

1.5. Trao đổi Thông tin

1.6. Nghĩa vụ theo Luật

 

2. Chủ Đầu tư

2.1. Bàn giao Công trường

2.2. Giấy phép và Chấp thuận

2.3. Chỉ dẫn của Chủ Đầu tư

2.4. Phê duyệt

 

3. Đại diện của Chủ Đầu tư

3.1. Người được Ủy quyền

3.2. Đại diện của Chủ Đầu tư

 

4. Nhà thầu

4.1. Nghĩa vụ chung của Nhà thầu

4.2. Đại diện Nhà thầu

4.3. Giao thầu phụ

4.4. Bảo lãnh Thực hiên Hợp đồng

 

5. Thiết kế bởi Nhà thầu

5.1. Thiết kế của Nhà thầu

5.2. Trách nhiệm đối với Thiết kế

 

6. Trách nhiệm của Chủ Đầu tư

6.1. Trách nhiệm của Chủ Đầu tư

 

7. Thời hạn Hoàn thành

7.1. Triển khai Công việc

7.2. Tiến độ

7.3. Gia hạn Thời gian

7.4. Chậm trễ Hoàn thành

 

8. Bàn giao

8.1. Hoàn thành

8.2. Thông báo Bàn giao

 

9. Sửa chữa Sai sót

9.1. Sửa chữa Sai sót

9.2. Mở và Thí nghiệm

 

10. Phát sinh và Khiếu nại

10.1. Quyền Phát sinh

10.2. Định giá Phát sinh

10.3. Cảnh báo sớm

10.4. Quyền Khiếu nại

10.5. Thủ tục Phát sinh và Thủ tục Khiếu nại

 

11. Giá Hợp đồng và Thanh toán

11.1.Đánh giá Công việc

11.2. Báo cáo Thanh toán Hàng tháng

11.3. Thanh toán tạm

11.4. Thanh toán Một nửa Khoản tiền Bảo lưu Đầu tiên

11.5. Thanh toán Nửa Khoản tiền Bảo lưu còn lại

11.6. Quyết toán

11.7. Đồng tiền thanh toán

11.8. Trễ hạn Thanh toán

 

12. Lỗi

12.1. Lỗi của Nhà thầu

12.2. Lỗi của Chủ Đầu tư

12.3. Mất Khả năng Thanh toán

12.4. Thanh toán vào lúc Chấm dứt

 

13. Rủi ro và Trách nhiệm

13.1. Trách nhiệm Trông coi Công việc của Nhà thầu

13.2. Bất Khả kháng

 

14. Bảo hiểm

14.1. Phạm vi Bảo hiểm

14.2. Thu xếp Bảo hiểm

14.3. Không Thu xếp Bảo hiểm

 

15. Giải quyết Tranh chấp

15.1. Phân giải

15.2. Thông báo Không hài lòng

15.3. Trọng tài

 

Mục lục

Điều kiện riêng

Quy tắc Phân giải

Ghi chú cho việc Soạn thảo

Ghi chú

 

Thông tin thêm:

Hợp đồng này có định dạng pdf, tiếng Anh, và có tổng cộng 45 trang.

Tuy nhiên để có ưu đãi hấp dẫn, quý khách hàng có thể liên hệ hopdongmau.net để mua cả bản tiếng Việt của Hợp đồng FIDIC Short Form tại đây.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.