Hợp Đồng Hợp Tác Phát Triển Dự Án Mẫu 02

15,000,000 

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư được giới thiệu này là loại thứ hai. Ở loại hợp tác này, rủi ro trong quá trình triển khai dự án được chia đều cho tất cả các bên (cả nhà đầu tư và chủ đầu tư), tuy nhiên khi dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng thì tỷ lệ đóng góp của các bên trong công ty mới được thành lập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi bên khi khai thác, sử dụng.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Hợp Tác Phát Triển Dự Án Mẫu 02

15,000,000