Việc hợp tác đầu tư (triển khai/phát triển dự án) thông thường được thực hiện theo hai hình thức cơ bản. Cụ thể, các bên có thể tiến hành hợp tác để phát triển dự án mà không cần phải thành lập pháp nhân độc lập. Giá trị mà một bên đầu tư vào dự án sẽ được tính toán và thống nhất vào giá trị mà bên đó phải trả cho chủ đầu tư khi sử dụng, khai thác dự án (sau khi đã hoàn thành). Ngoài ra, các bên cũng có thể thống nhất với nhau thành lập một pháp nhân độc lập, giá trị của quyền sử dụng đất sẽ được định giá để góp vào pháp nhân, và nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền đối ứng như trong cam kết.

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư được giới thiệu này là loại thứ hai. Ở loại hợp tác này, rủi ro trong quá trình triển khai dự án được chia đều cho tất cả các bên (cả nhà đầu tư và chủ đầu tư), tuy nhiên khi dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng thì tỷ lệ đóng góp của các bên trong công ty mới được thành lập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi bên khi khai thác, sử dụng.

Tùy thuộc vào từng đặc thù cụ thể của mỗi giao dịch, các bên có thể tham khảo mẫu hợp đồng này như là cơ sở để điều chỉnh cho phù hợp. Các nội dung chính của hợp đồng bao gồm:

1. Các định nghĩa và diễn giải

2. Mục đích của việc hợp tác

3. Góp vốn của các bên

4. Cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty được thành lập mới

5. Các nguyên tắc tài chính

6. Phân chia kết quả hoạt động kinh doanh

7. Thời hạn hợp đồng

8. Chấm dứt hợp đồng

9. Bảo mật

10. Thông báo và thư từ

11. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

12. Chuyển nhượng dự án

13. Các thỏa thuận khác

14. Ký kết

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.