Hợp đồng thi công (Chủ Đầu tư)

800,000 

Mẫu hợp đồng thi công này được soạn thảo đứng dưới góc độ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ Đầu tư. Hợp đồng mẫu này đã được đội ngũ luật sư CNC biên soạn, hiệu chỉnh từ mẫu hợp đồng đã ký với khác hàng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thi công (Chủ Đầu tư)

800,000