Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

50,000 

Để quy trình đánh giá nhân sự được diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bạn phải chuẩn bị một biểu mẫu đánh giá phù hợp và hiệu quả. Bạn có thể tham khảo bảng đánh giá sau thời gian thử việc đơn giản dưới đây để xây dựng một biểu mẫu đánh giá cho riêng mình.

Hợp đồng mẫu
Bảng đánh giá sau thời gian thử việc