Để đáp ứng lại tấm lòng của các mạnh thường quân trong một hợp đồng hợp tác, làm rõ trách nhiệm, quyền lợi hay nghĩa vụ của Các Bên đến đâu cần thể hiện rõ trong một hợp đồng như thế nào để Các Bên cùng thống nhất và đi đến ý kiến cuối cùng. Nhằm làm rõ nhu cầu và trách nhiệm của chủ thể sẽ tham gia vào hợp đồng tài trợ này, hopdongmau.net xin gửi đến nội dung của hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung
Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B
Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A
Điều 4: Thanh toán và phương thức thanh toán
Điều 5: Thời hạn và chấm dứt hợp đồng
Điều 6: Phạt hợp đồng
Điều 7: Giải quyết tranh chấp
Điều 8: Trường hợp bất khả kháng
Điều 9: Điều khoản chung

Các thông tin chung:
1. Số trang: 11
2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
3. Định dạng: .doc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.