Thông báo Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng là bước đầu tiên và rất quan trọng trong tiến trình để Nhà thầu có thể Khiếu nại thành Công EOT.

Thư Thông báo gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng này rất hữu ích trong giai đoạn hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, và không có gì đảm bảo là Nhà thầu có thể đặt hàng, thu xếp nhân sự, vận chuyển và có thể lắp đặt hàng hóa tại Công trình.

Sau khi Thông báo, tất nhiên Nhà thầu còn cần phải thực hiện việc giải trình chi tiết các ảnh hưởng của sự kiện tới tiến độ thi công. Tuy nhiên, nếu không thông báo theo quy định thì Nhà thầu có thể mất quyền và không thể tiến hành giải trình ở giai đoạn sau đó.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.