Giới thiệu chung về hợp đồng FIDIC

Định nghĩa và lĩnh vực điều chỉnh của FIDIC FIDIC là tên viết tắt được dịch nguyên thủy từ tiếng Pháp của cụm từ “‘Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils’. FIDIC là sản phẩm Hiệp Quốc Tế Các Kỹ Sư Tư Vấn, một tổ chức xã hội nghề nghiệp của tất cả các kỹ sư […]

Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng phổ biến hiện nay

Trong cuộc sống ngày nay, các loại hợp đồng dân sự được giao kết trên nhiều hình thức với những nội dung khác nhau. Tương ứng với mỗi lĩnh vực, nội dung xác lập giao dịch sẽ khác nhau. Điều này khiến cho các chủ thể giao kết trong từng lĩnh vực cần tham khảo […]

Những điều cần lưu ý khi chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở

Các tranh chấp về thuê nhà ở hiện nay rất phổ biến, chủ yếu là giai đoạn xác lập hợp đồng chưa chặt chẽ. Các tranh chấp nay chủ yếu xảy ra khi chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở (đơn phương hoặc hết hạn Hợp đồng). Xác lập và chấm dứt hợp đồng thuê […]

Hợp đồng hợp tác kinh doanh – Những vấn đề pháp lý

Hợp đồng hợp tác kinh doanh ra đời nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia góp vốn vào dự án. Những thỏa thuận trong hợp đồng này được pháp luật bảo vệ và điều chỉnh. Do đó, những vấn đề pháp lý xung quanh hợp đồng hợp tác kinh doanh cần được […]

Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Trong thương mại quốc tế, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là văn bản quan trọng, thể hiện được ý chí, quyền và nghĩa vụ của các bên, được ghi nhận trong từng điều khoản cụ thể. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Hợp đồng mua bán hàng hóa […]

Hợp Đồng Liên Danh Là Gì?

Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng đang được sử dụng khá phổ biến trong hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh doanh nghiệp và đặc biệt là được sử dụng nhiều nhất trong đấu thầu do Luật đấu thầu năm 2013 điều chỉnh. Hiện nay, với sự phát triển không ngừng nghỉ […]

Rủi Ro Của Hợp Đồng Ủy Quyền Định Đoạt Nhà Đất

Rủi ro Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền định đoạt nhà đất đang là một khía cạnh được rất nhiều người quan tâm trong lĩnh vực nhà đất, theo đó, bên được ủy quyền nhân danh bên ủy quyền thực hiện quyền định đoạt nhà đất cho bên ủy quyền và được nhận thù lao nếu giữa hai bên có […]

Hậu Quả Pháp Lý Khi Hợp Đồng Dân Sự Vô Hiệu

Hiện nay, pháp luật đưa ra rất nhiều các trường hợp khiến cho một hợp đồng bị coi là vô hiệu. Việc quy định như vậy đã đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia giao dịch, tránh những tranh chấp xảy ra. Hợp đồng dân sự vô hiệu là một vấn đề pháp […]

Khi Ký Kết Hợp Đồng Nguyên Tắc Cần Lưu Ý Những Gì?

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, các Hợp đồng cho các giao dịch sẽ mang tính chất ổn định, thường xuyên và dài hạn thường bị lặp lại các thủ tục, đồng thời cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian cũng như công sức của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, để nâng cao […]

Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động

Bên cạnh những hợp đồng lao động có nội dung rõ ràng, ngắn gọn thì có nhiều hợp đồng có nội dung dài và phức tạp. Trong khi đó, các điều khoản hình thành nên hợp đồng cần gắn gọn, dễ hiểu, chứa đựng thông tin cần thiết để thực hiện hợp đồng đạt hiệu […]